Sublingual immunterapi (SLIT)


Pointe

Følg instruktion fra producent/leverandør.

Allergen-ekstrakt
Farmakodynamik:
Ved gentagen påvirkning med allergen til allergiske individer aktiveres den immunmodulatoriske mekanisme. 

Bivirkninger:
De mest almindelige bivirkninger er lokale reaktioner, der hyppigst starter tidligt i behandlingen og er tilbøjelige til at aftage spontant inden for 1 til 7 dage (se note nedenfor). 
Meget almindelige (> 10%): Oral kløe. Halsirritation.
Almindelige (1-10%): Træthed. Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Mundhulegener, Opkastning. Astma, Dyspnø, Hoste, Nasal irritation, Nysen, Pharyngitis, Rhinitis. Hovedpine, Paræstesier, Svimmelhed. Hudkløe, Urticaria. Infektion i øvre luftveje. Conjunctivitis, Øjenkløe, Ørekløe.
Ikke almindelige (0,1-1%): Lymfadenopati. Eksem. Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Sjældne (0,01-0,1%): Eosinofil øsofagitis.

Note:
En ny undersøgelse (CERES) har vist at behandling med SLIT tablet til græsallergi seponeres, så kun 55% gennemfører behandlingen. Hovedårsag er lokale bivirkninger. Derfor skal man være opmærksom på at anvende antihistamin 30 min før SLIT de første to tre uger, hvis lokale bivirkninger. 2. hovedårsag var follow up, som skal være tilstrækkelig intensiv i begyndelsen. Allergilæge (LF) bruger fast antihistamin til patienter, der sættes i SLIT behandling de første 2–3 uger 30 minutter inden smeltetabletten tages.


Forsigtighedsregler:
Første dosis bør administreres under lægeopsyn, da der i sjældne tilfælde er set alvorlige systemiske reaktioner. Behandlingen bør indstilles i 7 dage efter mundkirurgi inkl. tandudtrækning. Ved børn med samtidig astma og akut infektion i de øvre luftveje bør behandling ophøre, indtil infektionen er overstået. Se instruktion nedenfor i instruktionsfilm og PDF

Graviditet:
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Behandling bør ikke opstartes, og behandling bør afbrydes, hvis der undervejs har været systemiske bivirkninger. 

Amning:
Kan om nødvendigt anvendes.
 
 

Klik på billedet nedenfor for at se instruktion i indtagelse af allergenspecifik immunterapi i tabletform.

 

Download PDF med trin for trin instruktion: klik her

Download PDF med Akutinstruks ved anafylaksi: klik her

Download PDF med immunterapiinstruks: klik her