I 2021 udvides e-lex.dk - portalen om allergi til almen praksis, med følgende emner:

 • Astma og allergisk betinget astma. Forfatter: Howraman Meteran, læge & phd
 • Kapitlet kan findes under drop-downmenuen: OM ALLERGI
   
 • Fødevareallergi. Forfatter: Josefine Gradman, overlæge & phd
 • Kapitlet kan findes under drop-downmenuen: OM ALLERGI
   
 • Penicillinallergi. Forfatter: Lars Frølund, speciallæge i allergologi
 • Kapitlet kan findes under drop-downmenuen: OM ALLERGI

  Desuden er der tilføjet links til vejledninger hos Dansk Lungemedicinsk Selskab (se under OM ALLERGI > Om astma og allergisk betinget astma) og Dansk Selskab for Allergologi (se under OM ALLERGI > Penicillinallergi), samt en tjekliste til læge-patientsamtale om allergi og astmasymptomer (se under VÆRKTØJER > Skemaer.

  Vedrørende særlige forhold om COVID 19 henvises til Sundhedsstyrelsens retningslinjer herunder:
  Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet pr. 25. marts 2020