Særlig information vedrørende patienter i behandling for luftvejsallergi under Corona/COVID-19 pandemien

Vedrørende behandling af patienter med helårs eller sæsonbetinget rhinokonjunktivitis:
Det bør være fokus på at sikre optimal symptomatisk behandling med lokal og systemisk antihistamin samt nasalsteroid. Patienten informeres om at være dækket ind med tabletter, øjen- og næsedråber samt nasalsteroid spray.
Patienter i behandling med immunterapi kan fortsætte behandling som planlagt forudsat at patienten ikke har en akut nedre luftvejsinfektion.
Som velbehandlet patient har man ikke en øget risiko for at blive smittet med Covid-19.
Patienten informeres grundigt om de gængse regler for god hygiejne med hyppig håndvask og eventuelt håndsprit.

Desuden henvises til Sundhedsstyrelsens retningslinjer herunder:
Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet pr 25. marts 2020