Astma hos patienter med allergisk rhinoconjunctivitis


En del høfeberpatienter har allergisk udløst astma, og en del astmatikere er allergikere og det kan forværre deres astma.

Pointer
 • Der er et stort overlap mellem patienter med allergisk rhinokonjunktivis og patienter med astma og det er derfor vigtigt at overveje astma hos patienter med allergisk rhinokonjunktivitis.
 • Astmatikere med kendt allergi – specielt støvmide allergi bør kontrolleres hyppigere, både inden sæson og efter sæson, for at optimere og vurdere behandlingen.
 • Alle astmatikere SKAL undersøges for allergi og behandles relevant.
 • Alle astmatikere med støvmide allergi skal overveje grundig sanering i hjemmet. (Konstant udsættelse for støvmider kan udløse astmaen så astmatikere med støvmide allergi har flere symptomer og dårligere prognose.
Diagnose af astma:
Diagnosen astma bør baseres på:
 • En historie med karakteristiske symptommønstre
 • Bevis for variabel luftstrøm ved en af følgende:
  - Spirometri med fund af reversibilitet efter inhalation af Beta-2 agonist
  - Peak-flow registrering med relevant variabilitet
  - Relevant reversibilitet i peak-flow eller FEV1 efter inhalationssteroidkur eller oral steroid
 • Dokumenter diagnose i patientens journal, helst før du starter kontrollerende behandling
  - Det er ofte vanskeligere at bekræfte diagnosen efter behandlingen er startet
 • Astma er normalt karakteriseret ved variabel luftvejsobstruktion, luftvejsinflammation og luftvejs hyperreaktivitet.
Om de ny GINA 2020 guidelines vedrørende SABA
Videoforedrag med Charlotte Suppli Ulrik, Professor MD DMSc FERS:

 
Om de ny GINA 2020 guidelines vedrørende Montelukast
Videoforedrag med Charlotte Suppli Ulrik, Professor MD DMSc FERS:

 
Tip
Tænk på ”United Airways” når du taler med patienten: Har patienten noget med næsen så spørg altid til lungerne – og omvendt! Dette har betydning for behandlingen.

Dansk Lungemedicinsk Selskab, Flowchart over astma diagnostik

Download DLS flowchart som PDF: klik her

Dansk Lungemedicinsk Selskab, Retningslinjer for astma diagnostik

Download DLS Retningslinjer som PDF: klik her

GINA Guidelines

Download GINA Guidelines som PDF: klik her

REFERENCER & KREDITERINGER  |  KONTAKT