Behandling af insektstikallergi


Generelt

Brod fjernes så hurtig som mulig. Hvis almen påvirkning Trendelenburgs leje.

Kendt stor lokal reaktion, milde hudsymptomer fx urtikaria uden andre symptomer:

2 stk. antihistamin fx Citirizin 10 mg og 1 tbl. prednisolon 25 mg straks. Antihistamin og prednisolon gentages næste dag, hvis fortsat stor hævelse og milde hudsymptomer. Patienten bør være udstyret med ”emergency kit”: 6 stk. antihistamin og 4 stk. 25 mg prednisolon. Patienten skal tage medicin straks efter, at brod er fjernet, og førend symptomer optræder.

Anafylaksibehandling

Patienter, som har haft en generaliseret reaktion (alvorligere end milde hudsymptomer fx urtikaria), bør udstyres med adrenalin til selvadministration. Enklest er adrenalinpen. (0,3 – 0.5 mg pr dosis til voksne og 0,15 mg til helt små børn). Instruktion er vigtig. Fra importøren er det muligt at rekvirere demonstrationspen. Der er info-hjemmesider og apps til mobiltelefoner med reminder om udløbsdato. Samtidigt gives tbl. antihistamin og prednisolon som ved stor lokalreaktion. Administreres adrenalinpen bør patienten altid umiddelbart efter kontakte læge evt. via 112. Når vedligeholdelsesdosen er nået under allergivaccination, er adrenalinsprøjten ikke længere nødvendig, bortset fra ved særlige risikopatienter: Forhøjet plasma-tryptase, alvorlige reaktioner på tidligere stik, behandling med honningbigift, hvor patienten er biavler og har øget risiko for stik og tilfælde, og hvor der har været allergiske bivirkninger under behandlingen. Er allergivaccination uaktuelt, f.eks. hvis der ikke kan påvises IgE-sensibilisering, skal adrenalin, antihistamin og prednisolon altid medbringes i insektsæsonen til selvadministration. Mange patienter føler en nedsat livskvalitet ved at være afhængige af selvadministreret adrenalin.

Allergivaccination

Indikation

 • Børn og voksne, som er sensibiliserede og har haft en generaliseret reaktion udover en stor lokal reaktion og mild generaliseret hudreaktion fx hudkløe og mild urtikaria.
 • Voksne, som har haft mild generaliseret hudreaktion fx mild urtikaria, hvis livskvalitet er påvirket heraf.
 • Bestemmelse af total IgE i serum er ikke relevant i specifik allergidiagnostik.
 • Speciallæger kan i særlige tilfælde at supplere med måling af histaminfrigørelse fra basofile granulocytter (HR-test), eller den beslægtede basofile aktiveringstest (BAT). En anden specialistopgave er anvendelse af rekombinant allergener til udredning af allergiske krydsreaktioner.
Behandling

Allergivaccination skal kun udføres i klinikker med erfaring i behandlingen og med anafylaksiberedskab.
Forbehandling med antihistamin 30 min. før vaccinationen anbefales.
Principperne ved vaccination er de samme, som gælder for allergivaccination med inhalationsallergener. Bivirkningerne er generelt færre. Vedligeholdelsesdosis svarer til 2-5 insektstik.
Allergivaccination på vedligeholdelsesdosis skal gives i 5 år. Livslang vedligeholdelsesbehandling anbefales til patienter, med høj risiko for re-stik med honningbi fx biavlere. Det gælder også patienter med alvorlig primær reaktion (Müller grad 4) eller, hvis der har været bivirkninger under vaccinationsbehandlingen. Disse patienter har øget risiko for relapse efter ophør af vaccinationsbehandlingen. Her kan interval mellem vaccinationen øges fra hver 6-8 uge til hver 12. uge.

Opmærksomhedspunkter

 • Allergivaccination er ikke indiceret hos patienter med tilfældigt påvist sensibilisering uden symptomer.
 • Patienter med alvorlig generaliseret reaktion, positiv priktest og allergenspecifik IgE, har ikke en øget risiko for bivirkninger under allergivaccination.
 • Ingen diagnostiske tests kan forudsige noget om graden af udfaldet af en allergisk reaktion på insektstik.
 • Ingen diagnostiske tests kan forudsige risiko for individuel relapse efter allergivaccination er gennemført lege artis.

Effekt af behandling

Allergivaccination er effektiv ved insektstikallergi overfor honningbi og hveps. Flere end 90 % af dem, som har haft systemiske reaktioner efter hvepsestik, vil kunne tåle disse stik, når vedligeholdelsesdosis er nået. Hos resten vil reaktionerne generelt være mildere end de oprindelige. Effekten varer i mindst 10 år (følgegruppe). Effekten ved allergi for bigift er lidt ringere end ved hvepsegiftallergi.
Det er vigtigt at identificere, hvilke patienter, som skal tilbydes livslang behandling se ovenfor. Risikopatienter skal fortsat bære adrenalin til selvadministration se ovenfor.

Hvornår skal patienten viderehenvises til allergispecialist?

 • Hvis der ikke er erfaring og ekspertise i allergivaccination.
 • I ethvert tvivlsspørgsmål.
 • Hvis testresultater ikke passer med sygehistorien.
 • Hvis der er bivirkninger under vaccinationsbehandlingen udover stor lokalreaktion.