Hvornår henviser du til speciallæge?
 • Svært syge patienter
 • Patienter der ikke responderer tilfredsstillende på den medicin du er i stand til at give
 • Multi-allergikere
 • Anafylaksi patienter
 • Patienter hvor immunterapi er relevant, hvis I ikke starter op i din praksis.
 • Ved mistanke om fødevareallergi og/eller lægemiddelallergi skal henvises til hospitalafdeling.
  Se eventuelt regionens henvisningsvejledning.
Hvortil skal patienten henvises og hvilke udfordringer kan der være:
 • Allergologer: Bemærk at der er få speciallæger.
 • Tilgængeligheden uden for København og Århus kan være begrænset.
 • Pædiatere: kun børn og unge under 18. Tidl. §2 aftale er opsagt.
 • Lungemedicinsk afdeling – ventetiderne kan være lange.
 • Allergologiske centre – kun på de store universitetshospitaler