Hvordan håndteres dårlig compliance


  • Med stor rummelighed!
  • Information om sygdom og symptomer.
  • Information om mekanismerne bag sygdom og medicinen.
  • Information om behandlingsgenstart ved for lange pauser

Some text.....