Insektstik - Epidemiologi


Milde allergiske reaktioner med lokal hævelse indenfor 24 timer på insektstik er almindelige, mens alvorlige reaktioner er sjældne. Symptomerne kan være lokale (hævelse) omfattende huden eller systemiske (utilpashed, generel hudkløe, urtikaria, rhinitis, astma) moderate til alvorlige med risiko for livstruende anafylaktisk reaktion. Her er der tale om en akut overfølsomhedsreaktion (1-2 dødsfald per år i Danmark, men tallet kan være højere pga. u-erkendte stik).

De hyppigste stik skyldes hvepse og honningbier, sjældent humlebier og stor gedehams. Hvepsestik er væsentligt hyppigere end stik af honningbier. Generaliserede reaktioner efter stik ses hos op til 7.5% hos voksne og 3.4% hos børn. Der er flere honningbier tidligt på sommeren end hvepse. Honningbier stikker, hvis de er truede (mest udsatte er biavlere). Hvepse er mere aggressive specielt sidst på sommeren, hvor de forlader boet. Myg og klæg har ikke brod og gift, men stikker/bider for at suge blod. Det kan give lokale reaktioner, der sjældent er alvorlige. Bid af myrer giver i Danmark ikke generaliserede reaktioner.

Brodden hos hveps og honningbi består af en stilet og to lancetter med modhager, som kan bevæges op og ned. Modhagerne gør, at brodden arbejder sig dybere ned under stikket. Modhagerne er veludviklede hos honningbien, således at dens brod oftest bliver siddende efter et stik, mens hvepsen kan trække brodden ud efter stikket. Bliver brodden siddende, følger giftblæren med, som fortsætter med at pumpe gift ned gennem brodden efter at insektet er fløjet. Giftmængden afhænger af det enkelte insekts art og alder, hvorvidt den har stukket umiddelbart før, og hvor længe brod og giftblære får lov til at sidde i huden. Der indsprøjtes op til 2.5 ul gift.

Insektgift indeholder proteiner, som kan fungere som allergener, samt en forskellig mængde peptider og andre små molekyler ofte med betydelig farmakologisk aktivitet. Aminosyresekvenserne for de vigtigste allergener (major- og minor allergener) er bestemt. En stor del af disse er artsspecifikke, hvor allergenerne i gift fra forskellige hvepsearter ligner hinanden. Det samme er tilfældet for honningbi- og humlebigift. Forskellen på bi- og hvepsegift er større og i mange tilfælde vil en person, som har reageret allergisk på et hvepsestik, kunne tåle bistik og omvendt.
 
some text....