Referencer og krediteringer


Dette program er reviewet og godkendt for fagligt indhold af:

 • Lars Frølund, Speciallæge, dr.med., Allergi & lungemedicin
 • Morten Schjørring Opstrup, Læge, PhD
 • Jacob Houmann Hammer, praktiserende læge
Programmet er gennemset og kommenteret af speciallæge i allergologi, og lungemedicin,
dr. med. Peter Plaschke

Allergi almen praksis er opdateret i 2019 med emnerne: allergisk betinget helårsallergi, allergi for insektstik samt kontaktallergi. Artiklerne har følgende forfattere:

 • Allergi for Insektstik: Lars Frølund, Speciallæge, dr.med., Allergi & lungemedicin
 • Kontaktallergi: Morten Schjørring Opstrup, Læge, PhD
 • Allergisk betinget helårsallergi: Sune Aae Theilgaard , ørelæge

Instruktion i priktest og SCIT/SLIT er udarbejdet og demonstreret af:

 • Susanne Linne, konsultationssygeplejerske
 • Kathe Svarre, konsultationssygeplejerske

Programmet er produceret af Biocomm Productions v/Niels Erik Risager

 • Ide, manuskript, tilrettelæggelse, produktion: Niels Erik Risager, cand scient
 
Programmet er sponsoreret af:
 
Luftvejsallergier
 

Disclaimer:
Dette program er udviklet af Biocomm Productions for at imødekomme den anbefaling i Sundhedsstyrelsens Statusrapport på Allergiområdet fra 2017, der vedrører ”Styrkelse af almen praksis”.
Statusrapport for allergiområdet, SST, 2017: Status på allergiområdet.
ALK Nordic A/S har støttet udviklingen af undervisningsprogrammet økonomisk men har ikke haft indflydelse på det faglige indhold, som er tilrettelagt, reviewet og godkendt af: Lars Frølund, Speciallæge, dr.med., Morten Schjørring Opstrup, Læge, PhD, og Jacob Houmann Hammer, praktiserende læge.
Sitet findes på en ekstern server, uafhængig af ALK.
Programmet er gratis at anvende, kræver ikke login og er frit tilgængeligt for alle.

 
Referencer angives her for de enkelte menusider:

Forside:
 • Allergi instruks, Jacob Houmann Hammer, praktiserende læge, Haslev lægehus, (23-03-2017) (se denne for yderligere referencer)
 • Udredning og behandling af sæsonbetinget allergisk rhinoconjunctivitis Lægemagasinet 2, 23, 2014, Peter Plaschke, speciallæge i lungesygdomme og allergiske sygdomme
Allergi, definition og baggrund:
 • EAACI, Global Atlas of Allergy, 2014 afsnit 1.
 • Immunologi, Ralf Agger, Vagn Andersen, Graham Leslie, Bent Aasted, 4. udgave, 2. oplag,2007 © Biofolia 2005
 • Immunobiology, 6/e (Garland Science 2005)
Luftvejsallergier:
 • Udredning og behandling af sæsonbetinget allergisk rhinoconjunctivitis Lægemagasinet 2, 23, 2014, Peter Plaschke, speciallæge i lungesygdomme og allergiske sygdomme
Rhinokonjunktivitis:
 • Udredning og behandling af sæsonbetinget allergisk rhinoconjunctivitis Lægemagasinet 2, 23, 2014, Peter Plaschke, speciallæge i lungesygdomme og allergiske sygdomme
 • Lægehåndbogen
 • Immunologi, Ralf Agger, Vagn Andersen, Graham Leslie, Bent Aasted, 4. udgave, 2. oplag,2007 © Biofolia 2005
 • EAACI, GLOBAL ATLAS OF ALLERGIC RHINITIS AND CHRONIC RHINOSINUSITIS, 2015.
 • Allergi - forekomst, mekanismer, årsager, diagnostik og behandling, Lars Frølund, publiceret juli 2000
Krydsallergier:
 • Udredning og behandling af sæsonbetinget allergisk rhinoconjunctivitis Lægemagasinet 2, 23, 2014, Peter Plaschke, speciallæge i lungesygdomme og allergiske sygdomme
 • Pollenkalender/Krydsallergi, Schering.Plough A/S
Astma:
 • Allergi instruks, Jacob Houmann Hammer, praktiserende læge, Haslev lægehus, (23-03-2017) (se denne for yderligere referencer)
 • Lars Frølund – mundtlig ref. 2018
Insektstik epidemiologi:
 • Mosbech H, Hansen-Nord G, Kjeldsen HC. Allergi overfor insektstik. Lægehåndbogen Sundhed.dk
 • Sturm GJ, Varga EM, Roberts G et al. EAACI guidelines on allergen immunotherapy: Hypmenoptera venom allergy. Allergy. 2017;00:1-21.
 • Dhami S, Zaman H, Varga EM, et al. Allergen immunotherapy for insect venom allergy: a systematic review and meta-analysis. Allergy. 2017;72:342-65
 • Boyle et al. Venom immunotherapy for preventing allergic reactions to insect stings. Cochrane Database Syst. Rev. 2012;10:CD008838.
 • Sturm GJ, Varga EM, Roberts G et al. EAACI guidelines on allergen immunotherapy: Hypmenoptera venom allergy. Allergy. 2017;00:1-21.
Kontaktallergi epidemiologi:
 • Johansen JD, Aalto-Korte K, Agner T. European Society of Contact Dermatitis guidelines for diagnostic patch testing – recommendations on best practice. Contact Dermatitis. 2015;73:195-221.
 • www.videncenterforallergi.dk
 • www.videncenterforfrisorer.dk
Patientcase 1 & 2:
 • Jacob Houmann Hammer, praktiserende læge, Haslev lægehus, ad hoc, 2018
Om diagnose:
 • Udredning og behandling af sæsonbetinget allergisk rhinoconjunctivitis Lægemagasinet 2, 23, 2014, Peter Plaschke, speciallæge i lungesygdomme og allergiske sygdomme
 • Allergi - forekomst, mekanismer, årsager, diagnostik og behandling, Lars Frølund, publiceret juli 2000
Anamnese og sværhedsgrad:
 • Udredning og behandling af sæsonbetinget allergisk rhinoconjunctivitis Lægemagasinet 2, 23, 2014, Peter Plaschke, speciallæge i lungesygdomme og allergiske sygdomme
 • Allergi instruks, Jacob Houmann Hammer, praktiserende læge, Haslev lægehus, (23-03-2017) (se denne for yderligere referencer)
Priktest:
 • Allergi - forekomst, mekanismer, årsager, diagnostik og behandling, Lars Frølund, publiceret juli 2000
Specifik IgE (RAST test):
 • Redigeret tekst fra Lægehåndbogen
 • Redigeret tekst fra Lægehåndbogen
Udredning af allergi for insektstik:
 • Mosbech H, Hansen-Nord G, Kjeldsen HC. Allergi overfor insektstik. Lægehåndbogen Sundhed.dk
 • Sturm GJ, Varga EM, Roberts G et al. EAACI guidelines on allergen immunotherapy: Hypmenoptera venom allergy. Allergy. 2017;00:1-21.
 • Dhami S, Zaman H, Varga EM, et al. Allergen immunotherapy for insect venom allergy: a systematic review and meta-analysis. Allergy. 2017;72:342-65
 • Boyle et al. Venom immunotherapy for preventing allergic reactions to insect stings. Cochrane Database Syst. Rev. 2012;10:CD008838.
 • Sturm GJ, Varga EM, Roberts G et al. EAACI guidelines on allergen immunotherapy: Hypmenoptera venom allergy. Allergy. 2017;00:1-21.
Gode råd til at forebygge allergi:
 • Udredning og behandling af sæsonbetinget allergisk rhinoconjunctivitis Lægemagasinet 2, 23, 2014, Peter Plaschke, speciallæge i lungesygdomme og allergiske sygdomme
 • Netdoktor: Original tekst af Steen M. Rønborg, ph.d., praktiserende speciallæge i intern medicin, medicinsk allergologi og medicinske lungesygdomme. Opdateret af Holger Mosbech, overlæge, dr.med. specialist i allergologi og lungesygdomme
Lokal behandling:
 • National klinisk retningslinje for behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis)
 • grafik: National klinisk retningslinje for behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis) - Quick Guide
Lokal antihistaminbehandling med næsespray:
 • Redigeret fra pro.medicin
Lokal antihistaminbehandling med øjendråber:
 • Redigeret fra pro.medicin
Lokal antihistaminbehandling med glukokortikoider:
 • Redigeret fra pro.medicin
Systemisk behandling:
 • National klinisk retningslinje for behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis)
 • grafik: National klinisk retningslinje for behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis) - Quick Guide
Systemisk behandling med antihistamin:
 • Redigeret fra pro.medicin
Systemisk behandling med glukokortikoider:
 • Redigeret fra pro.medicin
Systemisk behandling med leukotrien-antagonist:
 • Redigeret fra pro.medicin
Specifik immunterapi:
 • National klinisk retningslinje for behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis)
 • grafik: National klinisk retningslinje for behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis) - Quick Guide
 • Allergi - forekomst, mekanismer, årsager, diagnostik og behandling, Lars Frølund, publiceret juli 2000
Subcutan immunterapi:
 • Allergi instruks, Jacob Houmann Hammer, praktiserende læge, Haslev lægehus, (23-03-2017) (se denne for yderligere referencer)
 • SCIT, Trin for trin manual, sygeplejerske Kathe Nygaard Svarre, Haslev lægehus, (23-03-2017) (se denne for yderligere referencer)
 • Redigeret fra pro.medicin
Sublingual immunterapi:
 • Allergi instruks, Jacob Houmann Hammer, praktiserende læge, Haslev lægehus, (23-03-2017) (se denne for yderligere referencer)
 • SLIT, Trin for trin manual, sygeplejerske Kathe Nygaard Svarre, Haslev lægehus, (23-03-2017) (se denne for yderligere referencer)
 • Redigeret fra pro.medicin
Behandling af insektstikallergi:
 • Mosbech H, Hansen-Nord G, Kjeldsen HC. Allergi overfor insektstik. Lægehåndbogen Sundhed.dk
 • Sturm GJ, Varga EM, Roberts G et al. EAACI guidelines on allergen immunotherapy: Hypmenoptera venom allergy. Allergy. 2017;00:1-21.
 • Dhami S, Zaman H, Varga EM, et al. Allergen immunotherapy for insect venom allergy: a systematic review and meta-analysis. Allergy. 2017;72:342-65
 • Boyle et al. Venom immunotherapy for preventing allergic reactions to insect stings. Cochrane Database Syst. Rev. 2012;10:CD008838.
 • Sturm GJ, Varga EM, Roberts G et al. EAACI guidelines on allergen immunotherapy: Hypmenoptera venom allergy. Allergy. 2017;00:1-21.
Hvad skal du være opmærksom på:
 • Allergi instruks, Jacob Houmann Hammer, praktiserende læge, Haslev lægehus, (23-03-2017) (se denne for yderligere referencer)
Årsager til ringe compliance:
 • Allergi instruks, Jacob Houmann Hammer, praktiserende læge, Haslev lægehus, (23-03-2017) (se denne for yderligere referencer)
Hvordan håndteres dårlig compliance:
 • Allergi instruks, Jacob Houmann Hammer, praktiserende læge, Haslev lægehus, (23-03-2017) (se denne for yderligere referencer)
Almene råd ved allergisk rhino-conjunctivitis:
 • Udredning og behandling af sæsonbetinget allergisk rhinoconjunctivitis Lægemagasinet 2, 23, 2014, Peter Plaschke, speciallæge i lungesygdomme og allergiske sygdomme
Allergiudredningsskema:
 • Steen Rønborg, Speciallæge Ph.D, Specialist i Intern Medicin, Medicinsk Allergologi og og Medicinske Lungesygdomme
Gradsinddeling af rhinitis:
 • Lars Frølund, Speciallæge, dr.med., Allergi & lungemedicin
Valg af behandlinger:
 • National klinisk retningslinje for behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis)
 • grafik: National klinisk retningslinje for behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis) - Quick Guide