Allergisk rhinitis og rhinokonjunktivitis - epidemiologi


  • Sæsonbetinget allergisk rhinokonjunktivitis (høfeber), er den hyppigste allergiske sygdom både hos skolebørn og voksne, og forekommer hos godt 20 % voksne danskere.

  • Tidligere har man nok undervurderet sygdommen som en lettere skavank, men livskvalitetsstudier viser at sygdommen påvirker mange aspekter i menneskers liv fra daglige aktiviteter til eksamenspræstationer, arbejdsevne og søvn.
 
Luftvejsallergier