Sublingual immunterapi (SLIT)


Pointe

Følg instruktion fra producent/leverandør.

Tilgængelige allergener ved sublingual immunterapi (SLIT):
  • Birk (krydsreaktion med el, hassel, avnbøg, eg og almindelig bøg
  • Græs

  • Husstøvmider (krydsreaktion mellem pteronyssinus og farinae)

Allergen-ekstrakt
Farmakodynamik:
Ved gentagen påvirkning med allergen til allergiske individer aktiveres den immunmodulatoriske mekanisme. 

Bivirkninger:
De mest almindelige bivirkninger er lokale reaktioner, der hyppigst starter tidligt i behandlingen og er tilbøjelige til at aftage spontant inden for 1 til 7 dage (se note nedenfor). 
Meget almindelige (> 10%): Oral kløe. Halsirritation.
Almindelige (1-10%): Træthed. Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Mundhulegener, Opkastning. Astma, Dyspnø, Hoste, Nasal irritation, Nysen, Pharyngitis, Rhinitis. Hovedpine, Paræstesier, Svimmelhed. Hudkløe, Urticaria. Infektion i øvre luftveje. Conjunctivitis, Øjenkløe, Ørekløe.
Ikke almindelige (0,1-1%): Lymfadenopati. Eksem. Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Sjældne (0,01-0,1%): Eosinofil øsofagitis.

Note:
En ny undersøgelse (CERES) har vist at behandling med SLIT tablet til græsallergi seponeres, så kun 55% gennemfører behandlingen. Hovedårsag er lokale bivirkninger, hyppigst oral kløe. Derfor skal man være opmærksom på at tage hånd om eventuelle bivirkninger i starten af behandlingen f.eks ved at anvende antihistamin 30 min før SLIT de første to-tre uger, hvis der opstår lokale bivirkninger. Anden hovedårsag var utilstrækkelig opfølgning, som er nødvendig specielt i starten af behandlingen.


Forsigtighedsregler:
Første dosis bør administreres under lægeopsyn, da der i sjældne tilfælde er set alvorlige systemiske reaktioner. Behandlingen bør indstilles i 7 dage efter mundkirurgi inkl. tandudtrækning. Ved børn med samtidig astma og akut infektion i de øvre luftveje bør behandling ophøre, indtil infektionen er overstået. Se instruktion nedenfor i instruktionsfilm og PDF

Graviditet:
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Behandling bør ikke opstartes, og behandling bør afbrydes, hvis der undervejs kommer systemiske bivirkninger.  

Amning:
Kan om nødvendigt anvendes.
 
 

Klik på billedet nedenfor for at se instruktion i indtagelse af allergenspecifik immunterapi i tabletform.

 

Download PDF med trin for trin instruktion: klik her

Download PDF med Akutinstruks ved anafylaksi: klik her

Download PDF med immunterapiinstruks: klik her