Udredning af helårsallergi


Anamnese
 • Familiær disposition.
 • Symptomer: nasalstenose, langvarige forkølelser, (sinuitis/otitis), nysen, nedsat lugtesans, halsgener (tonsillitis/pharyngitis/globulus), pibende vejrtræning, hovedpine og tyngde i ansigtet.
 • Sværhedsgrad (VAS score), begrænsninger i daglig gøremål, overforbrug af detumescerende næsespray, andre medicinske tiltag.
 • Døgn- og årstidsvariation. Udløsende/forværrende faktorer (ude/inde).
 • Boligforhold: kæledyr, tæpper, madras, fugt, luftfugtighed, tobak.
 • Arbejdsmiljø.

Objektiv undersøgelse
 • Øjne – injicerede.
 • Næse, mund/svælg – slimhinder, sekret (konsistens & farve), nasal polypper, Waldeyers svælgring (akutte/kroniske forandringer).

Paraklinik
 • Hudpriktest.
 • Specifik IgE.
 • Spirometri, afhængig af anamnesen.
 •