Udredning af kontaktallergi


Udredning af kontaktallergi foregår på speciallægepraksis hos en dermatolog eller på en dermatologisk hospitalsafdeling.

Udredningen består af en såkaldt epikutantest (også kaldt en lappeprøve).

Testningen omfatter som minimum den såkaldte Europæiske basis-serie, der indeholder ca. 30 forskellige stoffer, heriblandt nikkel, krom, kobolt, gummikemikalier, parfumestoffer, farvestoffer, konserveringsmidler, limstoffer og visse lægemidler (benzocain, budesonid og tixocortol pivalat). Derudover kan der inkluderes andre relevante allergener afhængig af sygehistorien.

Testningen foregår ved at der påsættes plastre på ryggen med en række kamre. I hvert enkelt kammer er et muligt allergen. Plastrene skal forblive påsat i to døgn, hvorefter de tages af, og der aflæses første gang, om der er en reaktion. Patienten skal derefter komme tilbage 1-2 gange mere indenfor de næste fem dage (testningen varer 7 dage) til aflæsning.

Ved aflæsning ses for hvert enkelt allergen, om der har været en reaktion. En reaktion kan være enten negativ, irritativ eller positiv. Positive reaktioner deles ind i ekstremt positive (3+), stærkt positive (2+) og svagt positive (1+).

De positive reaktioner gennemgåes efterfølgende med patienten med det formål at afgøre om de har klinisk relevans. Patientinformationer om allergener kan findes på Videncenter for Allergis hjemmeside.